Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016/2017 r.

Zarząd Spółki Star Fitness S.A. informuje, że raport roczny Spółki za 2016/2017 rok, którego data przekazania do publicznej wiadomości została pierwotnie określona na dzień 30 października 2017 roku (raportem bieżącym nr 21/2017 z dnia 17 października 2017 r.) zostanie opublikowany w dniu 10 listopada 2017 roku.

Spółka informuje, że trwa badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Emitent oczekuje tylko na wynik i opinię z tego badania.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Link do raportu

Powrót do listy