Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018/2019 roku

Zarząd Spółki Star Fitness S. A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2018/2019 będą przekazywane w następujących terminach:
·         Raport okresowy za I kwartał 2018 r. (IV kwartał roku obrotowego) – 15 maja 2018 roku
·         Raport okresowy za II kwartał 2018 r. (I kwartał roku obrotowego) – 14 sierpnia 2018 roku
·         Raport okresowy za III kwartał 2018 r. (II kwartał roku obrotowego) – 14 listopada 2018 roku
·         Raport okresowy za IV kwartał 2018 (III kwartał roku obrotowego) – 14 lutego 2019 roku
·         Raport okresowy za I kwartał 2019 (IV kwartał roku obrotowego) – 15 maja 2019 roku
·         raport roczny za 2017/2018 r. – 31 sierpnia 2018 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Powrót do listy