Otrzymanie upomnienia przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz informacja zgodna z punktem 16a zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect

Link do raportu.

Powrót do listy