Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.02.2018 r. wraz z projektami uchwał

Link do raportu.

Powrót do listy