Informacja zgodna z pkt 16a Dobrych Praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect w związku z opóźnieniem w przekazaniu raportu kwartalnego

Zarząd Spółki Star Fitness S.A., działając zgodnie z pkt. 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” informuje, że w wyniku nieumyślnego przeoczenia Spółka incydentalnie naruszyła obowiązek informacyjny w zakresie terminowego przekazania raportu okresowego za V kwartał 2016 r. zgodnie z harmonogramem opublikowanym w raporcie bieżącym 7/2017, który przypadał 15 maja 2017 r. Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie wystąpiła w przyszłości.

Link

Powrót do listy