Doradztwo i finansowanie

Star Fitness realizuje kompleksowe usługi doradztwa biznesowego w branży fitness. Wykorzystujemy swoją wiedzę i doświadczenie w celu zminimalizowania ryzyka i zwiększenia rentowności Twojego klubu fitness. Pomagamy naszym klientom na każdym etapie inwestycji – od oceny opłacalności planowanej inwestycji po tymczasowe zarządzanie klubem.

POBIERZ BEZPŁATNE NARZĘDZIE

aby Twój Klub funkcjonował jeszcze lepiej!

 

 

Krok 1
Potencjał i atrakcyjność rynku

Najważniejszą kwestią na etapie podejmowania decyzji o zaangażowaniu kapitału jest analiza potencjału danego przedsięwzięcia. Star Fitness dostarcza kompleksowe wsparcie dla inwestora, już na tym etapie zapewniając analizy: potencjału lokalizacji klubu, konkurencji, demografii, wskaźnika aktywności zawodowej oraz otoczenia biznesowego. Przeprowadzone analizy przybliżają klientowi przyszłe warunki funkcjonowania jego biznesu oraz potencjał i atrakcyjność rynku, na którym będzie działał klub. Już podczas wizji lokalnej oceniamy położenie klubu, potencjał walk-in oraz atrakcyjność lokalizacji z punktu widzenia członka klubu. W taki sposób została przygotowana analiza dla wielu inwestorów, którzy zdecydowali się na kompleksową współpracę ze Star Fitness m.in. przy następujących projektach: Interfit w Chorzowie, Zodiak Gym w Grudziądzu, 4Steps w Lubinie, Endorfina w Dębicy, Orange Gym w Nowej Soli. W przeciągu ostatniego roku w ten sposób współpracowaliśmy przy otwarciu kilkunastu nowych klubów.

Krok 2
Model biznesowy i finansowy

Na podstawie informacji zebranych na wstępnym etapie przygotowywana jest rekomendacja dla przyszłej inwestycji. Jeśli wszystkie założenia wskazują, że ma ona potencjał rozwojowy, przygotowujemy szczegółową analizę ekonomiczną w dedykowanym programie, prognozę finansową sprzedaży, przepływów pieniężnych i wyniku finansowego oraz wartości wskaźników, które inwestycja powinna osiągnąć, aby była rentowna. W ramach modelowania finansowego klient otrzymuje również rekomendację w zakresie struktury finansowania inwestycji, w tym finansowania dłużnego np. leasingiem bądź kredytem inwestycyjnym. Opierając się na tak zgromadzonych danych przygotowujemy pozycjonowanie i strategię dla klubu. W ramach przygotowanej strategii projektujemy strefy w klubie fitness i dobieramy odpowiedni sprzęt. Dobór wyposażenia i podział na strefy odbywa się zgodnie z przyjętym modelem biznesowym klubu, opracowywanym na podstawie metodyki „BMG Canvas”. Model biznesowy klubu determinuje pozycjonowanie klubu na rynku, jak również sposób jego późniejszego funkcjonowania m.in. w zakresie segmentów klientów, oferty i cennika, zasobów ludzkich i technologicznych oraz kluczowych działań istotnych w zarządzaniu klubem, takich jak sprzedaż, obsługa i satysfakcja klienta, działania marketingowe i kontrola kosztów. Tak opracowany model biznesowy determinuje, jak najlepiej dopasować ofertę klubu do potrzeb i siły nabywczej przyszłych klientów oraz w jaki sposób zarządzać klubem, aby był on rentowny. Tego rodzaju działania podejmowaliśmy na przykład współpracując z klubem Strefa w Koninie oraz klubem Fabryka Formy Express w Gorzowie Wielkopolskim.

Krok 3
Rekrutacja i szkolenia personelu

W kolejnym etapie opracowujemy proces rekrutacji personelu. Mając do dyspozycji profile zawodowe pracowników, udzielamy inwestorowi pełnego wsparcia w wyborze kandydatów poczynając od stanowiska menedżera, pracowników sprzedaży oraz recepcji, a kończąc na instruktorach. Rekomendujemy odpowiednich pracowników na poszczególne stanowiska. Kiedy już sfinalizowany zostanie proces selekcji personelu, przygotowujemy i przeprowadzamy szkolenia z zakresu obsługi i zarządzania, a w szczególności z: obsługi klienta, sprzedaży członkostw, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Każdy projekt szkoleniowy przygotowujemy indywidualnie, aby precyzyjnie uwzględnić warunki działania klubu. W przypadku klubu Strefa w Koninie przeszkoliliśmy menedżera i dział sprzedaży, natomiast w klubie Fit Stacja w Gdyni cały personel został kompleksowo przeszkolony.

Krok 4
Przedsprzedaż i działania marketingowe związane z otwarciem klubu

Kolejny etap przybliżający otwarcie klubu to przygotowanie i wdrożenie strategii przedsprzedaży. Na podstawie analiz ekonomicznych, marketingowych i konkurencji przygotowujemy plan działań i cele sprzedażowe. Na tym etapie ma również miejsce dostawa, instalacja i testowanie sprzętu. Zanim ruszy przedsprzedaż, klub jest gotowy na otwarcie, a personel na przyjęcie i obsługę klientów. Wzorcowo przygotowana przedsprzedaż, która zakończyła się sukcesem znacznie przekraczającym założenia inwestora,miała miejsce w klubie Strefa w Koninie. Cel przedsprzedaży założony przez inwestora kształtował się na poziomie 20 proc. zapełnienia klubu przy wskaźniku 1 osoba na 1 mkw.powierzchni, a dzięki wsparciu, jakiego udzieliliśmy, wynik wyniósł ostatecznie 50 proc.

Krok 5
Kompleksowe wsparcie w sprzedaży i zarządzaniu klubem

Po sukcesie przedsprzedaży i uruchomieniu klubu nadal troszczymy się o współpracę z klientem.Dbając o jak najwyższy poziom działalności klubu przeprowadzamy weryfikację pracy działu sprzedaży, recepcji oraz instruktorów. Na podstawie uzyskanych wyników przygotowujemy raport z oceną sytuacji i rekomendujemy konieczne zmiany mające na celu poprawę działania. Przeprowadzamy warsztaty, które eliminują słabe strony i wzmacniają atuty pracy personelu i funkcjonowania całego klubu. Jesteśmy cały czas gotowi na doradztwo i współpracę z klubem. Tego rodzaju weryfikację funkcjonowania klubu przeprowadziliśmy rok po otwarciu klubu Strefa w Koninie. W efekcie powstał plan działań i zadań, jakie rekomendowaliśmy, aby zwiększyć efektywność poszczególnych parametrów i wskaźników klubu. W klubie Zodiak Gym z kolei dzięki naszemu wsparciu udało się zrealizować zakładany plan na przedsprzedaż (650 członkostw) w ponad 110%.