17 sierpnia 2017
Raport kwartalny za II kwartał 2017 r. (I kwartał roku obrotowego)
Link
25 czerwca 2017
Korekta do raportu kwartalnego za V kwartał 2016 r.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu korektę raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r./V kwartał przedłużonego roku obrotowego 2016, przekazanego pierwotnie w dniu 21 maja 2017 r. Korekta obejmuje rozszerzenie treści pkt IV – ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, ...
21 maja 2017
Raport kwartalny za V kwartał 2016 r.
Zarząd spółki Star Fitness S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego jednostkowego za V kwartał 2016 r. Link
14 lutego 2017
Raport kwartalny za IV kwartał 2016r.
Zarząd spółki Star Fitness S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego jednostkowego za IV kwartał 2016 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku ...