10 listopada 2016
Raport okresowy za III kwartał 2016r.
Zarząd spółki Star Fitness S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego jednostkowego za III kwartał 2016 r. Link do raportu
16 sierpnia 2016
Raport okresowy za II kwartał 2016 r.
Zarząd spółki Star Fitness S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego jednostkowego za II kwartał 2016 r. Link
30 czerwca 2016
Raport roczny za 2015 rok
Zarząd Star Fitness S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za 2015 rok. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Link