7 maja 2018
Aktualna struktura akcjonariatu Star Fitness S.A.
Link do raportu.
20 kwietnia 2018
Korekta zawiadomienia w trybie art. 70 ustawy o ofercie publicznej.
Link do raportu.
19 kwietnia 2018
Zawiadomienie w trybie art. 70 ustawy o ofercie publicznej.
Link do raportu.
19 kwietnia 2018
Zawiadomienie w trybie art. 70 ustawy o ofercie publicznej.
Link do raportu.
16 kwietnia 2018
Przedłużenie negocjacji do przedwstępnej umowy sprzedaży
Link do raportu.
27 lutego 2018
Wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej
Link do raportu
27 lutego 2018
Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w WZA posiadających co najmniej 5% głosów
Link do raportu.
28 stycznia 2018
Podpisanie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży
Link do raportu.