9 września 2017
Podpisanie znaczącej przedwstępnej umowy sprzedaży i zmiana prognoz finansowych
Link do raportu
30 sierpnia 2017
Informacja na temat planowanych działań eksportowych z nowym partnerem w oparciu o posiadane marki własne, wzorce przemysłowe i udzielenie praw nie wyłącznych na bazie licencji.
Link do raportu
17 sierpnia 2017
Korekta powiadomienia o transakcji o której mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Link
24 lipca 2017
Zmiana udziału w głosach
Link do raportu
24 lipca 2017
Transakcje osoby zarządzającej
Link
20 lipca 2017
Informacja na temat planowanych działań restrukturyzacyjnych, zmianie strategii działalności oraz prognozach
Link do raportu
25 czerwca 2017
Zakończenie dystrybucji sprzętu Core Health & Fitness (d. Star Trac)
Zarząd Spółki informuje, że spółka Star Fitness S.A. zaprzestała bezpośredniej dystrybucji sprzętu firmy Core Health & Fitness _CHF_, czyli producenta sprzętu, który był podstawowym towarem sprzedawanym przez Star Fitness S.A. Powodem zakończenia dystrybucji są w szczególności zmiany w trendach na rynku ...
20 lutego 2017
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20.03.2017 r. wraz z projektami uchwał
Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20.03.2017 r., na godzinę 12:00, które odbędzie się przy ul. Kopanina 54/56 w Poznaniu. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.   Link