29 sierpnia 2016
Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej progu 20%
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Star Fitness S.A. informuje, ...
11 sierpnia 2016
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej progu 50%
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Star Fitness S.A. informuje, iż w związku z zarejestrowaniem przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, ...
9 sierpnia 2016
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
Zarząd Star Fitness S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 2 sierpnia 2016 r., posiadały co najmniej 5% w głosach: 1. Sebastian Gazda, posiadający 5.515.848 głosów, co stanowiło 63,30% ogólnej liczby głosów na ZWZ i 55,98% głosów ogółem w Spółce, 2. Szymon ...
6 lipca 2016
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 02.08.2016 r. wraz z projektami uchwał
Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 02.08.2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika. Link
16 marca 2016
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
Zarząd Star Fitness S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 lutego 2016 r., kontynuowanym dnia 11 marca 2016 r., posiadały co najmniej 5% w głosach: 1. Sebastian Gazda, posiadający 5.515.848 głosów, co stanowiło 63,30% ogólnej liczby głosów na ZWZ i 55,98% ...
24 lutego 2016
Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zarząd Star Fitness S.A. (Emitent) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Star Fitness S.A. zwołane na 24 lutego 2016 roku, podjęło uchwałę (w załączniku) w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia. Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Star Fitness S.A. nastąpi 11 marca 2016 ...
28 stycznia 2016
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24.02.2016 r. wraz z projektami uchwał
Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24.02.2016 r., na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Bolesława Krzywoustego 72 w Poznaniu. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez ...