28 grudnia 2015
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
Zarząd Star Fitness S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 grudnia 2015 r., posiadały co najmniej 5% w głosach: 1. Sebastian Gazda, posiadający 5.515.848 głosów, co stanowiło 63,30% ogólnej liczby głosów na ZWZ i 55,98% głosów ogółem w Spółce, 2. Szymon ...
25 listopada 2015
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22.12.2015 r. wraz z projektami uchwał
Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22.12.2015 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika. Link do raportu
1 września 2015
Zawiadomienia o transakcjach osób posiadających dostęp do informacji poufnych
Zarząd Spółki Star Fitness S.A. informuje, że w dniu 31.08.2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Prezesa Zarządu Pana Sebastiana Gazdy, o objęciu przez niego 3.671.458 akcji zwykłych na okaziciela serii K ...
5 sierpnia 2015
Zawiadomienie o transakcji osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych
Zarząd Spółki Star Fitness S.A. informuje, że w dniu 05.08.2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Star Fitness S.A., o objęciu przez niego 67.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I ...
5 sierpnia 2015
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
Zarząd Star Fitness S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 lipca 2015 r., posiadały co najmniej 5% w głosach: 1. Sebastian Gazda, posiadający 5.515.848 głosów, co stanowiło 63,30% ogólnej liczby głosów na ZWZ i 55,98% głosów ogółem w Spółce, 2. Szymon ...
3 lipca 2015
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.07.2015 r. wraz z projektami uchwał
Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.07.2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika. Link do raportu    
5 czerwca 2015
Zawiadomienie dotyczące porozumienia w sprawie zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec Star Fitness SA
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Spółki Star Fitness S.A. informuje, że w dniu 05.06.2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o ofercie publicznej […]
5 czerwca 2015
STAR FITNESS SA Zawiadomienie o transakcjach osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd Spółki Star Fitness S.A. informuje, że w dniu 05.06.2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami ...
7 maja 2015
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
TREŚĆ RAPORTU Zarząd Star Fitness S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 4 maja 2015 r., posiadały co najmniej 5% w głosach: 1. Sebastian Gazda, posiadający 4.485.071 głosów, co stanowiło 56,44% ogólnej liczby głosów na ZWZ i 45,52% głosów ogółem w ...
8 kwietnia 2015
STAR FITNESS SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 04.05.2015 r. wraz z projektami uchwał
  STAR FITNESS SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 04.05.2015 r. wraz z projektami uchwał
13 lutego 2015
Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w Spółce Star Fitness S.A.
  Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w Spółce Star Fitness S.A.
13 lutego 2015
Zawiadomienie o transakcjach osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych
  Zawiadomienie o transakcjach osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych