15 grudnia 2014
Zawiadomienie o transakcji osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych
  STAR FITNESS SA zawiadomienie o transakcji osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych
8 grudnia 2014
STAR FITNESS SA zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej progu 90% w spółce
  STAR FITNESS SA zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej progu 90% w spółce
8 grudnia 2014
STAR FITNESS SA zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej progu 50% w spółce
  STAR FITNESS SA zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej progu 50% w spółce
8 grudnia 2014
STAR FITNESS SA zawiadomienie o transakcjach osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych
8 grudnia 2014
STAR FITNESS SA zawiadomienie o transakcjach osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych
8 grudnia 2014
STAR FITNESS SA zawiadomienie o transakcjach osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych
  STAR FITNESS SA zawiadomienie o transakcjach osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych
3 grudnia 2014
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
  Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 26.11.2014 r. wraz z projektami uchwał
3 grudnia 2014
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/index/news/info/653201,star-fitness-sa-lista-akcjonariuszy
31 października 2014
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 26.11.2014 r. wraz z projektami uchwał
  Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 26.11.2014 r. wraz z projektami uchwał
24 lipca 2014
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
9 lipca 2014
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.07.2014 r. wraz z projektami uchwał
 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.07.2014 r. wraz z projektami uchwał
9 lipca 2014
Informacja o odwołaniu ZWZA wyznaczonego na dzień 30.06.2014 r. z uwagi na fakt niezgłoszenia się uprawnionych akcjonariuszy do udziału ww. Walnym Zgromadzeniu.
  Informacja o odwołaniu ZWZA wyznaczonego na dzień 30.06.2014 r. z uwagi na fakt niezgłoszenia się uprawnionych akcjonariuszy do udziału ww. Walnym Zgromadzeniu.
9 lipca 2014
Informacja o odwołaniu ZWZA wyznaczonego na dzień 30.06.2014 r. z uwagi na fakt niezgłoszenia się uprawnionych akcjonariuszy do udziału ww. Walnym Zgromadzeniu.
  Informacja o odwołaniu ZWZA wyznaczonego na dzień 30.06.2014 r. z uwagi na fakt niezgłoszenia się uprawnionych akcjonariuszy do udziału ww. Walnym Zgromadzeniu.  
5 czerwca 2014
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2014 r. wraz z projektami uchwał
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2014 r. wraz z projektami uchwał
5 czerwca 2014
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2014 r. wraz z projektami uchwał
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2014 r. wraz z projektami uchwał
2 stycznia 2014
Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów