27 lutego 2018
Wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej
Link do raportu
27 lutego 2018
Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w WZA posiadających co najmniej 5% głosów
Link do raportu.
28 stycznia 2018
Podpisanie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży
Link do raportu.