25 czerwca 2017
Zakończenie dystrybucji sprzętu Core Health & Fitness (d. Star Trac)
Zarząd Spółki informuje, że spółka Star Fitness S.A. zaprzestała bezpośredniej dystrybucji sprzętu firmy Core Health & Fitness _CHF_, czyli producenta sprzętu, który był podstawowym towarem sprzedawanym przez Star Fitness S.A. Powodem zakończenia dystrybucji są w szczególności zmiany w trendach na rynku ...
20 lutego 2017
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20.03.2017 r. wraz z projektami uchwał
Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20.03.2017 r., na godzinę 12:00, które odbędzie się przy ul. Kopanina 54/56 w Poznaniu. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.   Link