23 grudnia 2015
Prognoza wyników finansowych na 2015 i 2016 r. oraz prezentacja istotnych dokonań
Zarząd Star Fitness S.A. po analizie wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę w bieżącym roku obrotowym oraz biorąc pod uwagę istotną sezonowość wyników finansowych występującą w IV kwartale podaje do publicznej wiadomości prognozę wyników finansowych na 2015 i 2016 r. Prognoza wyników finansowych ...
23 grudnia 2015
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 22 grudnia 2015 r.
Zarząd Star Fitness S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 22 grudnia 2015 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w ...
25 listopada 2015
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22.12.2015 r. wraz z projektami uchwał
Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22.12.2015 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ...
16 listopada 2015
Zamknięcie subskrypcji akcji serii J
W związku z zakończeniem prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4.05.2015 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii J w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa ...
16 listopada 2015
Zamknięcie subskrypcji akcji serii I
Zamknięcie subskrypcji akcji serii I W związku z zakończeniem prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4.05.2015 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze ...
12 listopada 2015
Raport okresowy za III kw. 2015 r.
Zarząd spółki Star Fitness S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego jednostkowego za III kwartał 2015 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku ...
15 września 2015
Zamknięcie subskrypcji akcji serii K
W związku z zakończeniem prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii K, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4.05.2015 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa ...
19 sierpnia 2015
Powołanie Zarządu na nową kadencję
Zarząd STAR FITNESS S.A. informuje, że w dniu 18.08.2015 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała na nową 3-letnią kadencję Zarząd Spółki. Skład Zarządu Spółki nie uległ zmianie i przedstawia się następująco: – Sebastian Gazda – Prezes Zarządu, – Szymon Kolasiński – Wiceprezes Zarządu, – ...
13 sierpnia 2015
Powołanie Członków Rady Nadzorczej
W nawiązaniu do raportu z dnia 31 lipca 2015 r. nr 19/2015, Spółka przekazuje informacje, dotyczące nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego ...
12 sierpnia 2015
Raport okresowy za II kw. 2015 r.
Zarząd spółki Star Fitness S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego jednostkowego za II kwartał 2015 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku ...
31 lipca 2015
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
W dniu 30 lipca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Star Fitness S.A. dokonało następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej: – mocą uchwały nr 14 odwołano ze składu Rady Nadzorczej Pana Lecha Łucjana Gazdę – mocą uchwały nr 15 odwołano ze składu Rady Nadzorczej Pan Bartosza ...
31 lipca 2015
STAR FITNESS SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 lipca 2015 r.
Zarząd Star Fitness S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 lipca 2015 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym ...
3 lipca 2015
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.07.2015 r. wraz z projektami uchwał
Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.07.2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ...
20 czerwca 2015
Raport roczny za 2014 rok
Treść raportu: Zarząd spółki Star Fitness S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu rocznego jednostkowego za rok 2014 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na ...
6 czerwca 2015
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2014 r.
Zarząd Spółki Star Fitness S.A. informuje, że raport roczny Spółki za 2014 rok, którego data przekazania do publicznej wiadomości została pierwotnie określona na dzień 8 czerwca 2015 roku (raportem bieżącym nr 13/2015 z dnia 31 maja 2015 r.) zostanie opublikowany w dniu 19 czerwca 2015 roku. Termin publikacji ...
3 czerwca 2015
Zawarcie porozumienia o zmianie umowy inwestycyjnej oraz porozumienia o warunkowym rozwiązaniu umowy inwestycyjnej
Zarząd Star Fitness S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że do siedziby Spółki wpłynęły: 1) porozumienie o zmianie umowy inwestycyjnej oraz 2) porozumienie o warunkowym rozwiązaniu umowy inwestycyjnej, zawartej pomiędzy Benefit Systems S.A. a głównymi akcjonariuszami Emitenta – Panem Sebastianem Gazdą ...
31 maja 2015
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2014 r.
Zarząd Spółki Star Fitness S.A. informuje, że raport roczny Spółki za 2014 rok, którego data przekazania do publicznej wiadomości została pierwotnie określona na dzień 2 czerwca 2015 roku (raportem bieżącym nr 1/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r.) zostanie opublikowany w dniu 8 czerwca 2015 roku. Podstawa prawna: §6 ...
13 maja 2015
Korekta raportu bieżącego nr 10/2015 z dnia 13.05.2015 r.
Treść raportu: Zarząd Star Fitness S.A. informuje, że w raporcie bieżącym nr 10/2015 z dnia 13.05.2015 r. w wyniku omyłki jako kryterium uznania umowy za istotną podano 20% kapitałów własnych Emitenta, kiedy kryterium tym powinno być 20% wartości przychodów netto ze sprzedaży za okres ostatnich czterech ...
13 maja 2015
STAR FITNESS SA podpisanie umowy sprzedaży sprzętu fitness
Zarząd Star Fitness S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym do siedziby Emitenta („Sprzedawca”) wpłynęła podpisana umowa sprzedaży z jedną z największych sieci klubów fitness w Polsce („Nabywca”), której przedmiotem jest sprzedaż, wraz z transportem i instalacją, sprzętu fitness ...
13 maja 2015
Raport okresowy za I kw. 2015 r.
Treść raportu: Zarząd spółki Star Fitness S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego jednostkowego za I kwartał 2015 r.   Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym ...
5 maja 2015
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 4 maja 2015 r.
Treść raportu: Zarząd Star Fitness S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 4 maja 2015 r.   Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe ...
8 kwietnia 2015
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 04.05.2015 r. wraz z projektami uchwał
  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 04.05.2015 r. wraz z projektami uchwał
9 marca 2015
Uzupełnienie raportu o powołaniu Członka Zarządu
  Uzupełnienie raportu o powołaniu Członka Zarządu
17 lutego 2015
Raport okresowy za IV kw. 2014 r
  Raport okresowy za IV kw. 2014 r
13 lutego 2015
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
  Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
10 lutego 2015
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2014 r.
  Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2014 r.;
9 lutego 2015
Informacja zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect”
  Informacja zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect”
9 lutego 2015
STAR FITNESS SA Powołanie nowego Członka Zarządu
  STAR FITNESS SA Powołanie nowego Członka Zarządu
2 lutego 2015
STAR FITNESS SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
  STAR FITNESS SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku