19 grudnia 2014
Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii F, G i H
  Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii F, G i H;
15 grudnia 2014
Informacja zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect”
Raport 33/2014 STAR FITNESS SA Informacja zgodnie z "Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect"
15 grudnia 2014
Zawarcie przez Emitenta umów pożyczek
Raport 32/2014 STAR FITNESS SA Zawarcie przez Emitenta umów pożyczek
27 listopada 2014
Informacja o uchwałach podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 26 listopada 2014 r.
STAR FITNESS SA Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 26 listopada 2014 r.
17 listopada 2014
STAR FITNESS SA Prognoza wyników finansowych na 2014 r.
  STAR FITNESS SA Prognoza wyników finansowych na 2014 r.
17 listopada 2014
Raport okresowy za III kwartał 2014r.
Raport okresowy za III kwartał 2014r.
7 listopada 2014
Ogłoszenie o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 r.
Ogłoszenie o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 r.
4 listopada 2014
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.11.2014 r. wraz z projektami uchwał
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.11.2014 r. wraz z projektami uchwał
13 sierpnia 2014
Raport okresowy za II kwartał 2014r.
Raport okresowy za II kwartał 2014r.
12 sierpnia 2014
Informacja o uzupełnieniu raportu o powołaniu Członków Rady Nadzorczej
Informacja o uzupełnieniu raportu o powołaniu Członków Rady Nadzorczej
24 lipca 2014
Informacja zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect
Informacja zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect
24 lipca 2014
Powołanie Członków Rady Nadzorczej
Powołanie Członków Rady Nadzorczej
24 lipca 2014
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 21 lipca 2014 r.
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 21 lipca 2014 r.
24 lipca 2014
STAR FITNESS SA Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E
http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/news/info/619164,star-fitness-sa-wyznaczenie-pierwszego-dnia-notowania-w-alternatywnym-systemie-obrotu-na-rynku-newco;jsessionid=HUXY+VB2imPyxR1pNiAUbH9L.undefined
18 lipca 2014
Informacja o podpisaniu umowy o roboty budowlane i prace projektowe
Informacja o podpisaniu umowy o roboty budowlane i prace projektowe
18 lipca 2014
Informacja o podpisaniu umów kredytu inwestycyjnego i obrotowego
Informacja o podpisaniu umów kredytu inwestycyjnego i obrotowego
16 lipca 2014
Informacja o wprowadzeniu do obrotu na NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E
Informacja o wprowadzeniu do obrotu na NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E
9 lipca 2014
Informacja zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect
  Informacja zgodnie z 'Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect'
9 lipca 2014
Informacja o projekcie nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki
Informacja o projekcie nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki
5 czerwca 2014
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2014 r. wraz z projektami uchwał
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2014 r. wraz z projektami uchwał
5 czerwca 2014
Raport roczny za 2013 rok
Raport roczny za 2013 rok
26 maja 2014
Korekta raportu okresowego za I kwartał 2014 roku
Korekta raportu okresowego za I kwartał 2014 roku
22 maja 2014
Zawarcie umowy inwestycyjnej
Zawarcie umowy inwestycyjnej
22 maja 2014
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2013 rok
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2013 rok
22 maja 2014
Korekta raportów za I, II i III kwartał 2013 roku
Korekta raportów za I, II i III kwartał 2013 roku
22 maja 2014
Korekta raportów za I, II i III kwartał 2013 roku
Korekta raportów za I, II i III kwartał 2013 roku
16 maja 2014
Raport okresowy za I kwartał 2014 r.
Raport okresowy za I kwartał 2014 r.
16 maja 2014
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2014 r.
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2014 r.
13 lutego 2014
Raport okresowy za IV kwartał 2013 r.
Raport okresowy za IV kwartał 2013 r.
13 lutego 2014
Odwołanie prognozy wyników finansowych
Odwołanie prognozy wyników finansowych
3 lutego 2014
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
19 stycznia 2014
Informacja zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect”
Informacja zgodnie z "Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect"
19 stycznia 2014
Nabycie aktywa o istotnej wartości – zakup nieruchomości gruntowej
Nabycie aktywa o istotnej wartości – zakup nieruchomości gruntowej
2 stycznia 2014
Podpisanie umów pożyczki
Podpisanie umów pożyczki
2 stycznia 2014
Wygrana w przetargu na zakup działki i zezwolenie na prowadzenie działalności
Wygrana w przetargu na zakup działki i zezwolenie na prowadzenie działalnosci
2 stycznia 2014
Podpisanie umowy inwestycyjnej
Podpisanie umowy inwestycyjnej
2 stycznia 2014
Podpisanie umowy sprzedaży sprzętu fitness
Podpisanie umowy sprzedaży sprzętu fitness
2 stycznia 2014
Raport okresowy za III kwartał 2013 r.
Raport okresowy za III kwartał 2013 r.
2 stycznia 2014
Podpisanie umowy sprzedaży sprzętu fitness
Podpisnie umowy sprzedaży sprzętu fitness