31 marca 2018
Korekta raportu okresowego za trzeci oraz czwarty kwartał 2017 roku.
Link do raportu.
27 lutego 2018
Powołanie członków Rady Nadzorczej
Link do raportu.
27 lutego 2018
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 lutego 2018 r.
27Link do raportu.
27 lutego 2018
Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w WZA posiadających co najmniej 5% głosów
Link do raportu.
25 lutego 2018
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.02.2018 r. wraz z projektami uchwał
Link do raportu.
12 lutego 2018
Raport Kwartalny za IV kwartał 2017 r. (III kwartał roku obrotowego).
Link do raportu.
28 stycznia 2018
Podpisanie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży
Link do raportu.
25 stycznia 2018
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.02.2018 r. wraz z projektami uchwał
Link do raportu.
25 stycznia 2018
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018/2019 roku
Zarząd Spółki Star Fitness S. A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2018/2019 będą przekazywane w następujących terminach: ·         Raport okresowy za I kwartał 2018 r. (IV kwartał roku obrotowego) – 15 maja 2018 roku ·         Raport okresowy za II kwartał 2018 r. (I kwartał roku ...
9 stycznia 2018
Otrzymanie upomnienia przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz informacja zgodna z punktem 16a zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
Link do raportu.
5 stycznia 2018
Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
Link do raportu.