Dla inwestorów

Witamy na stronie Relacji Inwestorskich Star Fitness S.A.

W tej części znajdą Państwo aktualne informacje o naszej Spółce, raporty bieżące i okresowe, informacje finansowe oraz prezentacje.

Aktualności
Spółka
Struktura akcjonariatu

3

 

 

2

 

 

 

Zarząd
Sebastian Gazda
Prezes Zarządu

Doświadczony menedżer zarządzający i praktyk biznesu z wykształceniem ekonomiczno- informatycznym. Prezes firmy Star Fitness S.A, będącej wyłącznym dystrybutorem sprzętu marki Star Trac®, Spinning®, HumanSport®, Peak Pilates® oraz Slim Belly® na Polskę. W latach 1999-2002 związany z PC Guard S.A. w Poznaniu jako Dyrektor ds. Wdrożeń i Współzałożyciel. W latach 2002-2005 z Symtec Sp. z o.o. w Poznaniu jako Prezes Zarządu i Założyciel. Od 2005 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Komputronik Symtec Sp. z o.o. W latach 2006-2007 jako Wiceprezes zarządu odpowiadał za Pion Rozwiązań Biznesowych. Od 2008 roku do chwili obecnej stoi na czele Zarządu Star Fitness S.A. Współorganizator i wykładowca, projektu FITNESS COACHING dla klubów – pierwszego ogólnopolskiego programu szkoleniowego dla branży Fitness. Uczestnik międzynarodowych szkoleń w Stanach Zjednoczonych, Anglii i Niemczech, dzięki czemu stał się jednym z najlepszych ekspertów w Polsce w dziedzinie szeroko rozumianego zarządzania w branży Fitness.

Szymon Kolasiński
Wiceprezes Zarządu

Absolwent wychowania Akademii Wychowanie Fizycznego w Poznaniu – specjalność trenerska. Studia ukończył w 1998 roku z tytułami: magistra wychowania fizycznego, trenera II klasy piłki ręcznej oraz instruktora sportu w kulturystyce i pływaniu. Po zakończeniu studiów rozpoczął pracę jako instruktor sportowy w Nautilus Polska – krajowym oddziale sieci klubów Fitness&Wellness, liczącej ok. 170 punktów w całej Europie. Pod koniec 1998 roku został managerem, a następnie w 2001 roku dyrektorem zarządzającym klubu, odpowiadając za szkolenia instruktorów i pracowników. Został jednym z prekursorów Spinning® w Polsce. Uczestniczył w wielu krajowych oraz międzynarodowych szkoleniach. Zdobyte doświadczenie umożliwiło mu włożenie sporego wkładu w rozwój branży Fitness w Polsce. Od 2006 roku współwłaściciel Haberq Sp. z o.o. , która staje się wyłącznym dystrybutorem Spinning® i marki Star Trac® w Polsce. Od stycznia 2011 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Star Fitness Sp. z o.o. (wcześniej Haberq Sp. z o.o.).

Magdalena Małgorzata Gazda
Członek Zarządu

Menadżer z dużym doświadczeniem zarządzającym z wykształceniem ekonomicznym. W latach 1999-2002 Współzałożyciel PC Guard S.A. w Poznaniu, menadżer w dziale finansowo-księgowym w latach 2002-2005. Współzałożyciel Symtec Sp. z o.o. w Poznaniu. Od 2005 roku Dyrektor w Komputronik Symtec Sp. z o.o. W latach 1999-2007 dyrektor zarządzający działem finansowo-księgowym oraz administracyjnym. W latach 2008-2013 Współzałożyciel sieci klubów Fabryka Formy S.A., odpowiedzialna za prowadzenie i zarządzanie inwestycjami. Od 2012 do 2013 roku Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialna za rozwój i strategię marketingową sieci, prowadzenie oraz zarządzanie inwestycjami, kreowanie wizerunku i budowanie marki Fabryka Formy.

Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza została powołana Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Star Fitness Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z dnia 6 września 2011 r. w sprawie przekształcenia w spółkę akcyjną, na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Kadencja Rady Nadzorczej upłynie dnia 6 września 2014 roku.

Skład osobowy Rady Nadzorczej Emitenta jest następujący:

Maciej Dufrat – Członek Rady Nadzorczej
Hubert Sommerrey – Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Meisner – Członek Rady Nadzorczej

 

 

Walne zgromadzenie
Uchwały i oświadczenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Strategia spółki

Informujemy, że strategia Spółki jest aktualnie w przebudowie – szczegółowe informacje o planowanych działaniach podamy wkrótce.