Dla inwestorów

Witamy na stronie Relacji Inwestorskich Star Fitness S.A.

W tej części znajdą Państwo aktualne informacje o naszej Spółce, raporty bieżące i okresowe, informacje finansowe oraz prezentacje.

Aktualności
Spółka
Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz

liczba akcji

% akcji

liczba głosów

% głosów

Sebastian Gazda

8 683 863

37,47%

8 683 863

37,47%

Szymon Kolasiński

5 326 404

22,98%

5 326 404

22,98%

Spourlili Investments Limited

5 000 000

21,58%

5 000 000

21,58%

Pozostali

4 163 925

17,97%

4 163 925

17,97%

Razem

23 174 192

100,00%

23 174 192

100,00%

Zarząd
Sebastian Gazda
Prezes Zarządu

Doświadczony menedżer zarządzający i praktyk biznesu z wykształceniem ekonomiczno- informatycznym. Prezes firmy Star Fitness S.A, będącej wyłącznym dystrybutorem sprzętu marki Star Trac®, Spinning®, HumanSport®, Peak Pilates® oraz Slim Belly® na Polskę. W latach 1999-2002 związany z PC Guard S.A. w Poznaniu jako Dyrektor ds. Wdrożeń i Współzałożyciel. W latach 2002-2005 z Symtec Sp. z o.o. w Poznaniu jako Prezes Zarządu i Założyciel. Od 2005 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Komputronik Symtec Sp. z o.o. W latach 2006-2007 jako Wiceprezes zarządu odpowiadał za Pion Rozwiązań Biznesowych. Od 2008 roku do chwili obecnej stoi na czele Zarządu Star Fitness S.A. Współorganizator i wykładowca, projektu FITNESS COACHING dla klubów – pierwszego ogólnopolskiego programu szkoleniowego dla branży Fitness. Uczestnik międzynarodowych szkoleń w Stanach Zjednoczonych, Anglii i Niemczech, dzięki czemu stał się jednym z najlepszych ekspertów w Polsce w dziedzinie szeroko rozumianego zarządzania w branży Fitness.

Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza została powołana Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Star Fitness Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z dnia 6 września 2011 r. w sprawie przekształcenia w spółkę akcyjną, na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Kadencja Rady Nadzorczej upłynie dnia 6 września 2014 roku.

Skład osobowy Rady Nadzorczej Emitenta jest następujący:

Hubert Sommerrey – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Łukasz Meisner – Członek Rady Nadzorczej
Janusz Bukowski – Członek Rady Nadzorczej
Magdalena Gazda –  Członek Rady Nadzorczej
Szymon Kolasiński –  Członek Rady Nadzorczej
 

 

 

Walne zgromadzenie
Uchwały i oświadczenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Strategia spółki

Informujemy, że strategia Spółki jest aktualnie w przebudowie – szczegółowe informacje o planowanych działaniach podamy wkrótce.

Dokumenty formalne