Klub Strefa w Koninie

To jedyny klub w Koninie o naprawdę wysokim standardzie. Powierzchnia do dyspozycji gości wynosi ponad 700 m. Została podzielona na strefę aktywności fizycznej oraz relaksacyjną. Sprzęt najwyższej jakości, troska o klienta oraz fachowość kadry instruktorskiej w doborze ćwiczeń dają możliwość każdemu korzystającemu ze zróżnicowanych możliwości klubu osiągnąć wytyczone cele szybko i efektywnie. Strefa sport & fitness w Koninie zaspokoi pragnienia każdego z klientów bez względu na wiek, płeć czy preferowane sposoby aktywności.

ZADANIA POSTAWIONE PRZED STAR FITNESS S.A.

 1. Kompleksowe wsparcie i zabezpieczenie inwestycji
 2. Ocena potencjału lokalizacji, wizja lokalna, analiza konkurencji
 3. Analiza finansowa oraz opracowanie kompleksowej strategii klubu
 4. Zaprojektowanie, w ramach określonej strategii, stref funkcjonalnych klubu
 5. Dobór odpowiedniego sprzętu w świetle przyjętej strategii pozycjonowania klubu
 6. Wsparcie rekrutacyjne
 7. Przeprowadzenie kompleksowych szkoleń – szkolenie kadry – szkolenia przedsprzedażowe i sprzedażowe, obsługa klienta.
 8. Wyposażenie klubu, instalacja sprzętu, szkolenia produktowe
 9. 12 – miesięczny dostęp do wsparcia inwestycji, kontrola założeń i realizacji celów

OSIĄGNIĘTE EFEKTY

 1. Ta inwestycja została kompleksowo wsparta przez Star Fitness S.A. Byliśmy z inwestorem od samego początku od etapu planowania, tworzenia aż po normalne codzienne funkcjonowanie klubu. Całość działań związanych z tworzeniem klubu odbywała się w ścisłej współpracy pomiędzy Star Fitness S.A. a inwestorem
 2. Na etapie planowania inwestycji została przeprowadzona ocena potencjału lokalizacji, której efektem były wytyczne do tworzenia klubu, budowania strategii sprzedażowej i marketingowej. Na tym etapie została oceniona lokalizacja – czy jest dobrze usytuowana na mapie miasta, czy jest dobrze widoczna. Została przeprowadzona wizja lokalna oraz pełna analiza konkurencji. Ocenie podlegał także potencjał lokalnej populacji – podejmowanie aktywności fizycznej przez mieszkańców Konina, aktywność zawodowa, zasobność portfela, poziom bezrobocia. Efektem końcowym tych wszystkich działań była pozytywna rekomendacja do tworzenie klubu w wybranej lokalizacji
 3. Inwestycja została poprzedzona głęboką analizą finansową, dzięki czemu całość prac została zaplanowana z detalami, przejrzyście i klarownie. Na specjalnie przygotowanych arkuszach kalkulacyjnych została przygotowana pełna analiza finansowa inwestycji. Analiza zawierała wszystkie koszty inwestycyjne oraz normalnego funkcjonowania klubu, zawierała także wszystkie przychody. Z analizy jasno wynikało kiedy zostanie osiągnięty brake event point, kiedy inwestycja zacznie się zwracać. Została określone także wszystkie przepływy finansowe. Na podstawie wszystkich przeprowadzonych analiz została przygotowana strategia klubu, która określała pozycję klubu, docelowe grupy klientów, charakter klubu a także określała jakie
  działania należy podjąć w celu osiągnięcia wyznaczonych celów.
 4. Stworzenie projektu, na podstawie otrzymanych planów i wytycznych, przestrzeni klubu. Przedstawienie planów klubu na projekcie 2D / 3D z wyraźnym zaznaczeniem i wyodrębnieniem stref funkcjonalnych oraz ciągów komunikacyjnych , a także rozplanowanie sprzętów w ramach wybranych stref.
 5. Na podstawie wyznaczonych stref klubu oraz zgodnie z wytycznymi inwestora i planowanym charakterem klubu zostały wybrane i zastosowane konkretne rozwiązania sprzętowe. Strefa cardio została wyposażona w produkty marki Star Trac. Bogata i mocno rozwinięta strefa treningu funkcjonalnego została wyposażona w produkty brytyjskiej marki Jordan oraz amerykańskiej marki Vicore. Ta strefa w klubie cieszy się ogromnym powodzeniem wśród klientów. Natomiast strefa siłowa została stworzona z produktów marek Star Trac oraz Jordan. W klubie zostały zastosowane wprowadzone zajęcia Spinning® na oryginalnych Spinnerach®
 6. Klub został wsparty w procesie rekrutacyjnym. Kompleksowa, kilkuetapowa rekrutacja pozwoliła na zatrudnienie najlepszych fachowców, którzy każdego dnia pracują na sukces i wizerunek klubu. Wsparcie było na każdym etapie rekrutacji: pomagaliśmy w tworzeniu struktury klubu, określaniu stanowisk, tworzeniu ogłoszeń, bezpośrednia rekrutacja kadry, rekomendowanie osób na konkretne stanowiska.
 7. Wspólnie wybrana kadra została kompleksowo przeszkolona w każdym niezbędnym zakresie. Były to szkolenia sprzedażowe i szkolenia z obsługi klienta, prowadzone „na żywym organizmie” w funkcjonującym klubie. Pracownicy mieli okazję sprawdzić się w każdej sytuacji. Przeprowadzono również weryfi kację zdobytej wiedzy i dodatkowe szkolenia uzupełniające.
 8. Zakupiony sprzęt został dostarczony do klubu zgodnie z przyjętym z inwestorem terminarzem. Bezpośrednio po dostawie produkty były montowane przez pracowników serwisowych Star Fitness S.A. W okresie posprzedażowym dostarczone produkty są na bieżąco serwisowane i sprawdzane. Wraz z dostawą sprzętu zostały przeprowadzone szkolenia dla kadry klubu. Pracownicy klubu Strefa zostali przeszkoleni i zapoznani z wszystkimi dostarczonymi produktami, z ich funkcjami, cechami i zastosowaniem. Pracownikom została przekazana pełna wiedza w temacie dostarczonych produktów.
 9. Inwestycja była wspierana nie tylko na etapie planowania ale także w momencie kiedy klub już normalnie funkcjonował. Na bieżąco były weryfikowana przyjęte założenia. Wspólnie z inwestorem na bieżąco były rozwiązywane wszelkie pojawiające się problemy.