Klub Forma w Kartuzach

Forma Fitness w Kartuzach to w pełni wyposażony obiekt fitness, to spinning®, cardio, strefa fitness, siłownia, sauna, masaże, trening personalny, solarium, a także rozrywka dla dzieci. Lokal swoją działalnością udowodnił, że w pełni wyposażony klub razem ze wzorową kadrą, bez problemu może odnieść sukces na tak małym obszarze działalności.

ZADANIA POSTAWIONE PRZED STAR FITNESS S.A.

  1. Właściwe przeprojektowanie przestrzeni klubu oraz poprawienie stref funkcjonalnych klubu (odpowiednie rozplanowanie stref, sprzętu oraz ciągów komunikacyjnych)
  2. Dobór odpowiedniego sprzętu do wymagań inwestora i pozycjonowania klubu
  3. Wyposażenie klubu, instalacja sprzętu, szkolenia produktowe

OSIĄGNIĘTE EFEKTY

  1. Stworzenie projektu, na podstawie otrzymanych planów i wytycznych, przestrzeni klubu.Przedstawienie planów klubu na projekcie 2D / 3D z wyraźnym zaznaczeniem i wyodrębnieniem stref funkcjonalnych oraz ciągów komunikacyjnych , a także rozplanowanie sprzętów w ramach wybranych stref. Inwestycja została zaprojektowana zgodnie z założeniami, a podczas prac znacząco poprawiono strefy funkcjonalne klubu.
  2. Na podstawie wyznaczonych stref klubu oraz zgodnie z wytycznymi inwestora i planowanym charakterem klubu zostały wybrane i zastosowane konkretne rozwiązania sprzętowe. Jednym z głównych wyznaczników doboru sprzętu był charakter klubu, w którym mocno stawia się na jakość. Mając na uwadze te wytyczne strefa cardio oraz cała linia siłowa została wyposażona w sprzęty marki Star Trac. Ponadto zostały zaproponowane rozwiązania w postaci rowerów marki Spinning® a strefa treningu funkcjonalnego została wyposażona w produkty marek Jordan oraz Vicore.
  3. Zakupiony sprzęt został dostarczony do klubu zgodnie z przyjętym z inwestorem terminarzem. Bezpośrednio po dostawie produkty były montowane przez pracowników serwisowych Star Fitness S.A. W okresie posprzedażowym dostarczone produkty są na bieżąco serwisowane i sprawdzane. Wraz z dostawą sprzętu zostały przeprowadzone szkolenia dla kadry klubu. Pracownicy Forma Fitness zostali przeszkoleni i zapoznani z wszystkimi dostarczonymi produktami, z ich funkcjami, cechami i zastosowaniem. Pracownikom została przekazana pełna wiedza w temacie dostarczonych produktów