Klub Active Fitness w Gdyni

Klub powstał w 2007 roku – jako klub fitness dla kobiet. W 2012 roku, właściciel zmienił lokalizację na większą, jednocześnie otwierając się na nową grupę klientów – także mężczyzn. Od samego początku wyróżnikiem klubu jest profesjonalizm i indywidualne podejście do klienta. Tak też jest z nowym Active Fitness, który został wyposażony w profesjonalną siłownię i strefę treningu funkcjonalnego, rozbudowaną salę cardio, salę Spinning® na której znajduje się 21 rowerów (spinner), przestronną salę fitness oraz Fit Bar.

ZADANIA POSTAWIONE PRZED STAR FITNESS S.A.

  1. Zaprojektowanie przestrzeni klubu w nowej lokalizacji z uwzględnieniem nowych / poszerzonych funkcjonalności klubu, ciągów komunikacyjnych
  2. Dobór odpowiednich rozwiązań sprzętowych do nowego charakteru klubu oraz do nowych stref funkcjonalnych (cardio, strefa treningu funkcjonalnego, strefa siłowa)
  3. Profesjonalna dostawa i montaż sprzętu w klubie, usługi serwisowe.
  4. Przeprowadzenie szkoleń sprzętowych

OSIĄGNIĘTE EFEKTY

  1. Stworzenie projektu, na podstawie otrzymanych planów i wytycznych, przestrzeni klubu. Przedstawienie planów klubu na projekcie 2D z wyraźnym zaznaczeniem i wyodrębnieniem stref funkcjonalnych oraz ciągów komunikacyjnych , a także rozplanowanie sprzętów w ramach wybranych stref.
  2. Na podstawie wyznaczonych stref klubu oraz zgodnie z wytycznymi inwestora i planowanym charakterem klubu zostały wybrane i zastosowane konkretne rozwiązania sprzętowe. Strefa cardio została wyposażona w produkty marek Star Trac oraz Star Cardio. Bogata i mocno rozwinięta strefa treningu funkcjonalnego została wyposażona w produkty brytyjskiej marki Jordan oraz amerykańskiej marki Vicore. Ta strefa w klubie cieszy się ogromnym powodzeniem wśród klientów. Natomiast strefa siłowa została stworzona z produktów marek Star Trac oraz Jordan.
  3. Zakupiony sprzęt został dostarczony do klubu zgodnie z przyjętym z inwestorem terminarzem. Bezpośrednio po dostawie produkty były montowane przez pracowników serwisowych Star Fitness S.A. W okresie posprzedażowym dostarczone produkty są na bieżąco serwisowane i sprawdzane.
  4. Wraz z dostawą sprzętu zostały przeprowadzone szkolenia dla kadry klubu. Pracownicy Active Fitness zostali przeszkoleni i zapoznani z wszystkimi dostarczonymi produktami, z ich funkcjami, cechami i zastosowaniem. Pracownikom została przekazana pełna wiedza w temacie dostarczonych produktów.

EFEKT SYNERGII

  1. Dzięki dobrej współpracy pomiędzy inwestorem a Star Fitness S.A. klub Active Fitness stał się „centrum szkoleniowym” Star Fitness. W klubie są przeprowadzane szkolenia Spinning oraz Treningu Funkcjonalnego. Klub zyskał przez to dostęp do najnowszej wiedzy treningowej.
  2. Pomiędzy Inwestorem a Star Fitness S.A. nawiązała się także współpraca marketingowa. Klub przez Star Fitness jest promowana w mediach branżowych a Star Fitness zyskał „showroom”, w którym może prezentować rozwiązania sprzętowe.